Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Zdravé oči

Chodíte na pravidelné prohlídky k zubaři? A co váš zrak? Jakou mu věnujete pozornost? Pravidelné oční prohlídky jednou ročně jsou nutné pro zachování dobré¬ho stavu očí a prevenci dalších onemocnění.

Rady pro nositele kontaktních čoček

Česká kontaktologická společnost upozorňuje, že pravidelné kontroly u kontaktologa (oftalmologa nebo optometristy) jsou pro zdravé nošení kontaktních čoček nezbytné.

Význam pravidelných kontrol a odborné aplikace v bodech:

Rohovka je unikátní a zároveň nejcitlivější tkáň lidského těla. Je bezcévná a průhledná a v současné době neexistuje její rovnocenná náhrada.

Kontaktní čočky nejsou univerzální. Mají své tvarové, materiálové a optické parametry. Rovněž lidské oko není univerzální.  I ono má určité parametry, kterým vyhovuje pouze určitá kontaktní čočka. Při výběru čoček a jejich doporučení je vždy třeba zohlednit individualitu klienta a jeho potřeby.

Kontaktní čočky jsou vyráběny z různých materiálů, na některé z nich může mít klient alergii.

Se zdravým nošením kontaktních čoček je spojena celá řada pravidel a hygienických návyků, které si musí nositel osvojit a které mu musí být předem dobře vysvětleny. Klient proto musí být prakticky zacvičenv manipulaci s kontaktními čočkami a řádně poučen o péči o čočky, včetně prostředků k tomu určených.

Nevhodné nošení kontaktních čoček, ale i zpočátku subjektivně nekomplikované nošení bez pravidelných kontrol, může způsobovat komplikace, a to i velmi závažné. Jejich léčení může být zdlouhavé, nepříjemné, časově i finančně náročné. V konečném důsledku dokonce i zdravotně a zrakově nenapravitelné.

Kontaktolog, při pravidelných kontrolách, může odhalit příznaky začínajících problémů, které by mohly v budoucnu vyústit v závažné zdravotní důsledky. Pokud jsou tyto počínající problémy včas podchyceny, lze je zpravidla bez větších problémů zaléčit. I proto doporučujeme pravidelné oční kontroly 1-2x do roka

Většina komplikací spojená s nošením kontaktních čoček vzniká v důsledku neznalosti nebo nedodrženídoporučených pravidel.

Při dodržování zásad zdravého nošení jsou kontaktní čočky spolu s brýlemi vhodným, pohodlným a zároveň neinvazivním řešením korekce refrakční vady