Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Základní kurz nejen pro kontaktology

Základní kurz nejen pro kontaktology

Na podzim tohoto roku se můžete přihlásit na sérii kurzů věnovaných zejména začínajícím lékařům, ale také všem ostatním, kteří si chtějí připomenout základy naší praxe. Kurzy budou probíhat formou přednášek a především praktik ve vyšetřovacích boxech. První kurz se zaměří hlavně na základy brýlové optiky a měření refrakce v teorii a praxi. Tento kurz je prerekvizitou k účasti na kurzu druhém, jenž bude věnován aplikaci kontaktních čoček, práce se štěrbinovou lampou, zhodnocení nálezu a aplikaci kontaktních čoček u dětí.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Komu je kurz určen?

Začínajícím lékařům, ale také optometristům a očním lékařům, kteří si chtějí zopakovat základy kontaktologie, nebo na nějaký čas svou praxi přerušili.

Cena obou kurzů:

Členové ČKS 1800Kč

Ostatní           2000Kč

Je možno absolvovat pouze kurz refrakce – cena 1200 Kč

Termín konání:

2. 11. 2019   Stanovení refrakce (9:00 – 16:00)

16. 11. 2019 Základy aplikace kontaktních čoček (9:00 – 16:00)

Přednášející:

MUDr. Jiří Cendelín, CSc., Bc. Jan Jílek, Bc. Přemysl Kučera, MUDr. Filip Beránek, Ing. Jiří Michálek, CSc. a další

Místo konání:

Kurz je pořádán ve spolepráci s fakultou Biomedicínského inženárství ČVUT v Praze, v jejíž budově na Kladně kurz proběhne.

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Podrobný program bude zveřejněn v průběhu září. ČKS si vyhrazuje právo na změnu programu či zrušení kurzu v případě nezájmu.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 9. 2019 na info@cks.cz, nebo na korespondenční adresu ČKS (Česká kontaktologická společnost z.s., Chrudimská 2157/7 130 00 Praha 3 Vinohrady). Registrace na kurz bude platná po připsání platby za kurz na účet ČKS  162173369/0800, jako variabilní symbol prosím použijte své datum narození. Odesláním přihlášky zároveň souhlasím s uchováním osobních údajů pro účely ČKS v rámci pravidel GDPR.