Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Vzor plné moci na VH

Vážení členové, pokud se nebudete moci zúčastnit valné hromady, prosím předejte některému ze členů ČKS svou plnou moc. Musí se nás sejít dostatečný počet, aby byla valná hromada usnášení schopná.

Těšíme se na setkání s Vámi

Rada ČKS

VZOR PLNÉ MOCI KE STAŽENÍ ZDE

 

Vážené členky, vážení členové,

dovolte nám připomenout blížící se termín valné hromady ČKS za roky 2019 a 2020. Jistě jste již zaznamenali změnu místa konání z důvodu zrušení veletrhu OPTA. Přesunuli jsme se do sídla Centra zrakových vad, budova č. 16 v areálu FN v Motole na adrese V Úvalu 84, 150 00 Praha 5.

 

Pokud byste se nemohli valné hromady zúčastnit, předejte prosím svoji plnou moc jinému členovi ČKS. Je potřeba aby se nás sešlo co nejvíce, abychom splnili zákonný limit minimálního počtu účastníků.

 

Na valné hromadě také proběhne dovolení člena stávající Rady. Pokud byste měli zájem přidat se k současné Radě, napište nám prosím na info@cks.cz.

 

Valná hromada se koná 18.9.2021 od 11:00 v Centru zrakových vad

budova č. 16 FN Motol (V Úvalu 84, 150 00 Praha 5)

Program Valné hromady za roky 2019 a 2020:

11:00     Zahájení náhradní valné hromady za rok 2019

 1. Schválení programu VH
 2. Volba návrhové, mandátové
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
 5. Schválení nových členů, vyloučení členů
 6. Usnesení

11:30     Zahájení valné hromady za rok 2020

 1. Schválení programu VH
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
 5. Schválení nových členů, vyloučení člen
 6. Volba nového člena rady
 7. Výsledky voleb
 8. Diskuze
 9. Usnesení

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na shledání s Vámi

Rada ČKS