Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Výsledek valné hromady ČKS

Vážené členky, vážení členové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o průběhu a výsledku jednání včerejší valné hromady. Včerejšího jednání se zúčastnilo osm členů (z toho pět členů stávající rady a tři bývalí členi rad ČKS). Dalších šest členů poslalo plnou moc. Všem, kteří se zúčastnili nebo zaslali svou plnou moc, mnohokrát děkujeme. Podrobný zápis z jednání valné hromady Vám zašleme co nejdříve.
Valná hromada schválila hospodářský výsledek za rok 2022 a průběžné hospodaření za rok 2023. Vzhledem k faktu, že byť letošní valná hromada byla volební, nikdo se nerozhodl do vedení kandidovat a ani z členské základny necítíme zájem o pokračování společnosti, rozhodla Valná hromada o ukončení činnosti a likvidaci spolku. Do vedení společnosti tak opět byla zvolená současná rada ČKS ve složení Mgr. Karolina Hrušková, MUDr. Filip Beránek, Ing. Šárka Bělová, Bc. Petra Kvasničková a Ing. Kateřina Morávková, jejímž jediným úkolem momentálně je zdárně vyřešit likvidaci Společnosti.
Likvidace by měla započít dnem 1. 1. 2024. Valná hromada určila likvidátorem spolku Mgr. Karolinu Hruškovou. Zároveň rozhodla, že finanční prostředky zbylé po ukončení činnosti ČKS budou v souladu s jejími stanovami nabídnuty veřejně prospěšné organizaci blízké našemu oboru (Leontýnka, Bílá pastelka apod.). Upozorňujeme členy, že pro řádné vyřízené likvidace spolku bude nezbytné uhrazení nezaplacených členských příspěvků za letošní, případně minulé roky. Sekretariát bude fungovat do 31. 12. 2023.
Další informace Vám podáme v příštích dnech.
Ještě jednou děkujeme těm, kteří se zúčastnili či zaslali plnou moc, a projevili tak alespoň elementární zájem o situaci ČKS.
Rada ČKS