Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

USA uvažuje o zákaze laserových operácií očí

USA uvažuje o zákaze laserových operácií očí

V súčasnosti, podľa FDA, každý rok rastie počet ľudí, ktorí podstúpili laserovú operáciu očí. Z laserových operácii sa stal biliónový priemysel-biznis.

Podľa dostupných štatistík je len v USA ročne cca 700 000 očí odoperovaných laserovou metódou LASIK. (700 000 očí x cca 600,- EUR za oko = 420 000 000 EUR zisku pre laserové centrá.)

Bohužiaľ zavádzajúca reklama na laserové operácie, predstavuje operácie ako perfektné riešenie, samozrejme bezrizikové, s minimálnymi  možnými komplikáciami.

Prečo vás chcú klamať? Prečo ste zavádzaní? Prečo sme klamaní? Odpoveď je PENIAZE.

Na tomto biliónovom biznise je závislých tisíce lekárov a ich kariéra. Nahráva im aj to, že veľká väčšina nebezpečných vedľajších účinkov sa môže prejaviť až o niekoľko rokov po zákroku.

V posledných rokoch sa čoraz viac vyskytujú správy o komplikáciách od bývalých „spokojných pacientov“, ktorý teraz po laserovom zákroku potrebujú rohovkové transplantácie (transplantácie sú jediným riešením s veľmi nízkou úspešnosťou).

19.10.2014 hovorca FDA (obdoba nášho Ministerstva zdravotníctva v USA): „Vzhľadom k veľkému počtu pacientov, ktorí ročne podstupujú laserovú operáciu očí LASIK, očakávame nárast nespokojnosti, komplikácií a veľký výskyt nežiadúcich symptómov v najbližších rokoch.“ Štúdia FDA o problematike laserových operácií LASIK z 19.10.2014

Chcete dôkaz?

V  USA sa pod vplyvom verejnej mienky a tlaku odborníkov začalo verejne hovoriť o zmene pravidiel pri výkone laserových operácií. Muž, ktorý sa zasadil o schválenie zákrokov v USA teraz požaduje ich zákaz.

Čo je LASIK

Korekčné operácie očí metódou LASIK sa vo svete realizujú asi od roku 1990. Na Slovensku sa robia ako na bežiacom páse. Sú masívne podporené klamlivou reklamou, ktorej obsahom je tvrdenie, že laserová operácia Vás zbaví prakticky všetkých očných vád.

Podstatou operácie je narezanie a odklopenie vrchnej časti rohovky. Následne sa  tvaruje spodná časť rohovky pomocou laserového lúč. Zásahom dôjde k narušeniu a permanentnému zoslabeniu rohovky, ktorá je pre náš zrak mimoriadne dôležitá.

Naozaj sa nemôže nič stať?

Je to samozrejme lákavá predstava, že po niekoľkominútovom zákroku budete vidieť ostro. Tento zákrok však bohužiaľ sprevádza celé množstvo nezanedbateľných rizík o ktorých žiadna laserová klinika neinformuje. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Ide o čisto komerčný zákrok, ktorého úlohou je priniesť klinikám peniaze. Peniaze zadarmo. Peniaze za hlúposť ľudí. Preto je nežiadúce odradiť akéhokoľvek potenciálneho klienta (zdroj peňazí) tým, že bude upozornený na riziká operácie.

Muž, ktorý sa zasadil o schválenie zákrokov v USA teraz požaduje ich zákaz.

V USA boli operácie LASIK schválené úradom FDA ( cca naše Ministerstvo zdravotníctva) v roku 1995. Schvaľovací tím vtedy viedol Dr. Morris Waxler. A práve tento muž intenzívne bojuje od roku 2010 za odstránenie chyby, ktorú považuje po zbieraní niekoľkoročných skúseností za životný omyl. Dôvodom jeho rozhodnutia a verejného sypania si popola na hlavu sú vážne zdravotné komplikácie pri veľkom množstve pacientov.

Dokonca zašiel až tak ďaleko, že na lekárskych konferenciách, rôznych verejných vystúpeniach a pri diskusiách v médiách predložil celú radu dôkazov že laserové operácie LASIK doslova spôsobujú „ epidémiu trvalého poškodenia zraku“.

Ako na to prišiel?

Z uvedeného počtu zákroku je na základe štatistických údajov asi 4630 ľudí vystavených vážnemu riziku oslepnutia z dôvodu permanentného oslabenia a následného vypúlenia rohovky (kerataktasia).

Viac ako 70 000 pacientov (t.j. 140 000 očí) bude ročne trpieť permanentnými vážnymi problémami spôsobenými laserovou operáciou LASIK, medzi ktoré patrí syndróm suchého oka, poruchy s nočným videním, oslňovanie a permanentné videnie kruhov okolo svetelných zdrojov (tzv. halo javy).

Všetkým týmto ľuďom budú naordinované očné kvapky, bez ktorých sa nebudú môcť  zaobísť. Ako domino efekt sa tak podporí farmaceutický biznis. A je nutné povedať, že tieto kvapky budú musieť používať celý zbytok života.

Približne 43% pacientov bude musieť po 6-12 mesiacoch po laserovom zákroku LASIK potrebovať určitú dioptrickú korekciu. Ich zrak nikdy nebude dokonalý. Samozrejme laserové centrá, vedomé si tejto komplikácie a skutočnosti, ponúkajú reoperáciu väčšinou zdarma. Ide však len o opakované oslabenie oka a rohovky.

A  naháňanie umelo vyrobených zákazníkov pre farmaceutický priemysel.

Asi 55% pacientov bude po 7 rokoch od vykonania laserovej operácie nespokojných so svojim zrakom. A z tohto množstva pacientov bude 100% nárast počtu osôb, ktoré budú na zrakovej tabuli (optotype) vidieť o 1-2 riadky menej.

Nenávratné poškodenie oka

Dr.Waxler upozorňuje, že laserové operácie  poškodzujú inak zdravú rohovku (povrch oka) nasledujúcimi spôsobmi:

  • Rohovka ľudského oka nikdy nemá schopnosť sa kompletne zahojiť. Akýkoľvek zásah ju natrvalo poškodzuje a tým aj oslabuje.
  • Vďaka zásahu do rohovky (nutnému k vykonaniu laserovej operácie) je oko na traumu a zápaly.
  • LASIK spôsobuje permanentný syndróm suchého oka. Pacienti si celoživotne musia kvapkať do očí tzv.“ umelé slzy“, niekedy aj viackrát denne, mnohí sú pre pocit pálenia očí odkázaní aj na kvapkanie v priebehu noci.
  • Nervové zakončenia v rohovke stimulujú produkciu sĺz a poškodením týchto nervov je táto fyziologická funkcia trvalo narušená.
  • Zásah do rohovky a štruktúry oka spôsobuje patologické zmeny, ktoré sa každoročne zhoršujú.
  • Vďaka oslabeniu rohovky vzniká náchylnosť a výrazne sa zväčšuje riziko vypuknutia rohovky (keratektasia), ktoré vedie k slepote
  • Dochádza z zhoršeniu videnia v noci a za šera.
  • Zrak zoperovaných pacientov má nestabilnú dioptrickú hodnotu, ktorá sa časom zhoršuje.
  • Každý človek, ktorý absolvuje laserovú operáciu neskôr vyžaduje komplikovanejšiu lekársku starostlivosť, ktorá by inak nebola nutná.

Kam sa podela etika?

Dr. Waxler vo svojej petícii poukázal na skrývanie a prispôsobovanie výsledkov o úspešnosti laserových operácií LASIK zo strany očných chirurgov (na Slovensku sú to väčšinou aj majitelia laserových centier, alebo sú v centrách inak finančne zainteresovaní). Tiež predložil dôkazy o ich úzkom prepojení s výrobcami technológií. Je ochotný rozprávať o týchto podvodoch verejne pretože jeho meno bolo zneužité. Keď totiž ako šéf úradu rozhodoval v schvaľovacej procedúre ohľadne laserových operácií, boli mu predložené sfalšované údaje. V tejto veci sa v USA aj trestne koná.

Na Slovensku sa lekárska morálka, etika a zmysel Hippokratovej prísahy stratili s peniazmi, ktoré tento biznis môže priniesť a prináša.

Na záver skutočný prípad z praxe: V sobotu doobeda do optiky v Seredi prišiel mladý chlapec. Spýtal sa, či máme čas, vraj potrebuje len vybrať kontaktnú šošovku z oka. Dohodli sme sa, že počká a hneď ako to bude možné,mu šošovku vyberieme. Prehodili sme pár slov a musím sa priznať prišlo mi nevoľno. Mladý chlapec si v stredu dal v bratislavskom laserovom centre operovať oči. Po operácii mu ranu na oku prekryli kontaktnou šošovkou a poslali ho domov. Tak ako množstvo iných pred ním, aj po ňom. Lekár z centra mu povedal, že si má šošovku v sobotu vybrať. Vraj nemusí chodiť kvôli tomu do Bratislavy. Ak nevie ako, má si pozrieť nejaké inštruktážne video na internete. Pokiaľ sa Vám neobrátil žalúdok, prečítajte si posledné riady ešte raz! Viete si predstaviť, že by Vám lekár po operácii povedal, že nemusíte chodiť na kontrolu a výber stehov? Že si tie stehy môžete kľudne vybrať aj sami doma?!

Viete si predstaviť tie riziká?! Predstavte si situáciu, že tak čerstvú ranu nepatrným pohybom pri výbere šošovky  narušíte. Riziko je veľmi veľké. Pre vás to bude mať za následok zrak, ktorý už nikdy nebude možné vykorigovať. Laserové centrum dá od vzniknutej operácie ruky preč. Veď šošovku ste si vytiahli sám! Oni svoju prácu urobili (obrali vás o cca 1000-1200 EUR). Že máte problémy? To je Váš problém! Určite ste sa nesprávali tak, ako Vám bolo doporučené!

Je samozrejmé, že tento mladý chlapec bude po čase potrebovať určitú dioptrickú korekciu. V laserovom centre mu oči zoperujú aj viackrát. Postúpením laserovej operácie sa pre nich stal dlhodobým zdrojom zisku. Keď nie priamo z jeho peňaženky, tak cez svoju zdravotnú poisťovňu. Po laserovej operácii sa totiž stávate pacientom s najlepším potenciálom vytvorenia zákalu. A teda ste ďalším zdrojom zisku pre laserovú oftalmologickú mafiu. Upísali ste sa diablovi. Gratulujem!

Spracované na základe materiálov  ABC News USA

 

http://lasikeye.co/dr-waxlers-petition-on-lasik-complications/
http://www.youtube.com/watch?v=Jtl9Bj0gskI
http://www.youtube.com/watch?v=PDWH2Tye7dQ&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=b6WH_hoNO0A