Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Pozvánka na XXV. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

Letošní kongres, tedy XXV. výroční sjezd České kontaktologické společnosti se bude konat v Praze, v Letňanech, v areálu PVA u příležitosti veletrhu For Optik, a to ve dnech 23. a 24. 11. 2018. Program sjezdu bude průběžně upřesňován. V pátek by měla proběhnout soutěž absolventských příspěvků, galavečer a v sobotu dopoledne valná hromada společnosti. Rada ČKS doufá, že termín i místo konání bude vyhovovat co největšímu počtu členů a že se při této příležitosti v co největším počtu setkáme. Zároveň si prosím všichni uvědomme, že letošní valná hromada je valnou hromadou volební. Většina členů rady ČKS a její revizní komise již nehodlá v dalším období kandidovat. Je tedy třeba zodpovědně připravit kandidátku z nově navržených členů. Prosím všechny, komu na dalším osudu ČKS záleží, aby se neostýchali podávat návrhy na nové členy rady. Návrhy podávejte, prosím, elektronicky na e-mail sekretariátu rady ČKS. Návrhy podávejte s titulem a úplným jménem kandidáta a s aktuálním spojením na něj (e-mail, mobil). Potřebujeme si ověřit, zda kandidát se svou kandidaturou souhlasí. Práci nám usnadníte, pokud rovněž uvedete, že jste s kandidátem o jeho navržení jednali. Navrhovat může každý člen ČKS každého člena ČKS, a to od 15. 8. do 15. 11. 2018. Další kandidáty lze navrhnout v průběhu jednání valné hromady, pak je ale nutné, aby kandidát byl na valné hromadě přítomen nebo aby navrhovatel mohl prokázat jeho písemný souhlas s kandidaturou. Prosím, nenechávejte návrh nových členů rady ČKS na poslední chvíli. Přemýšlejte o ČKS i její nové radě co nejdříve po přečtení tohoto článku.

Co nás tedy čeká ?                                                 velmi důležitá valná hromada

Kdy?

24. 11. 2018 od 10:00 v areálu PVA Letňany

V rámci veletrhu Foroptik proběhnete také tradiční studentská soutěž a to v pátek 23. 11. 2018 od 17:00 hodin. Na přednášky naváže slavnostní večer s vyhlášením vítězů a rautem. Více informací o dalším programu veletrhu Foroptik naleznete zde.

Zásadní bod valné hromady (kromě nutných zpráv)

diskuse o další existenci společnosti

 

Pokud se valná hromada shodne, že ČKS má pokračovat, pak  

diskuse o jejím dalším směřování

                   a     volba nové rady čks a její revizní komise

 

Současná ČKS a zájem o její činnost řečí čísel:

Počet členů Počet členů, kteří mají zaplacené členské příspěvky Počet registrovaných adres

 

588 48 21

ANKETA O BUDOUCNOSTI ĆKS KE STAŽENÍ ZDE

Vyplněné anketní lístky prosím zasílejte na info@cks.cz

SLOVO PREZIDENTA