Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Knižní novinky z oboru

Přinášíme Vám vybraný přehled knižních novinek i starších knih z oboru kontaktologie, optometrie a oftalmologie.

Oftalmologie

Heissigerová Jarmila a kolektiv, nakl. Maxdorf 2018

Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím zapamatování a vyhledávání potřebných informací. V čele rozsáhlého autorského kolektivu českých oftalmologů stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii, od klasických až po ty nejmodernější. Podobně přehledně je pojata také terapie, opět od klasických zevních přípravků až po sofistikovanou biologickou léčbu. Kniha je určena především oftalmologům, a to jak v rámci přípravy na specializační zkoušky, tak jako příručka pro každodenní ambulantní či nemocniční praxi.

Vyšetřovací metody v optometrii

Veselý Petr, Beneš Pavel, nakl. Grada 2019

Nezbytná publikace pro studenty i absolventy oboru optika a optometrie – užitečná a přehledná pomůcka nejen pro výuku, ale i do praxe. Obsahuje nejčastěji používané metody měření a vyšetření v oborech optika, optometrie a oftalmologie. Ke každému tématu je zpracován krátký popis metodiky měření nebo vyšetření s uvedením fyziologického a nefyziologického záznamu (výsledku).

Určena je zejména studentům, ale i absolventům oboru, kteří se v současné době uplatňují v očních optikách, na očních klinikách a odděleních.

Kniha je bohatě obrazově dokumentována (na 90 barevných i černobílých obrázků), autoři mají za sebou mnohaletou pedagogickou a odbornou praxi.

Diagnostika a léčba očních chorob v praxi

Kolektiv autorů, Triton 2004

Optimální řešení základních i složitých problémů v ambulantní oftalmologické praxi je tématem již 3. vydání celosvětově populární příručky (v originálu The Wills Eye Manual) pro zkušené i začínající oční lékaře. Dvě kapitoly v úvodu se zabývají diferenciální diagnózou na základě subjektivních potíží a objektivních nálezů. Dalších třináct kapitol je věnováno jednotlivým oblastem oftalmologie, poslední kapitola popisuje používané zobrazovací metody. Každá nosologická jednotka je zpracována podle jednotného schématu. Vždy jsou uvedeny typické subjektivní obtíže i objektivní nález a následuje diferenciální diagnóza s jednoduchými zkříženými odkazy do dalších kapitol. Jasně a stručně jsou popsány jak doporučený vyšetřovací postup, tak navrhovaná terapie i další sledování. Kniha je doplněna omezeným počtem schémat, přílohami a seznamem léků používaných v očním lékařství. Nechybí ani odkazy na zajímavé webové stránky. Obsáhlý rejstřík usnadňuje orientaci na více než 500 stranách textu.

Zraková postižení: behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami

Beneš Pavel, nakl. Grada 2019

Monografie uvádí do problematiky mezioborové spolupráce s možností využití poznatků aplikované behaviorální analýzy při různých činnostech jedince v jeho prostředí a případných změnách v jeho chování při změně prostředí. Je zde prezentováno několik souborů subjektů s různým postižením zrakových funkcí, při jejichž korekci vlastní refrakční vady oka a rehabilitačním procesu vidění se využívalo technik, které tvoří základ aplikované behaviorální analýzy.

Jedná se tedy o představení možností, jakými lze s klienty se zrakovými postiženími pracovat při nácviku s jednotlivými typy optických korekčních pomůcek, ty jejich zrakové funkce mnohdy významně zvyšují, čímž dané jedince posilují a umožňují jim začlenit se do běžného života. Posílením individuality docílíme jejich lepšího společenského uplatnění a přijetí.

Podobný typ monografie dosud nebyl v našich zemích publikován.

Contact Lens Complication

Efron Nathan, Elsevier 2012

Effectively manage even the most challenging contact lens complications with help from Contact Lens Complications, 3rd Edition! Award-winning author, clinician, and researcher Professor Nathan Efron presents a thoroughly up-to-date, clinician-friendly guide to identifying, understanding, and managing ocular response to contact lens wear.

Key Features

 

    • Evaluate and manage patients efficiently with an organization that parallels your clinical decision making, arranging complications logically by tissue pathologies.

 

  • Turn to the lavish illustrations and full-color schematic diagrams for a quick visual understanding of the causes and remedies for contact lens complications.
New to this Edition

 

    • Stay up to date with the latest advances and concepts in contact-lens-related ocular pathology, including findings from the Dry Eye Workshop (DEWS), the International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction, a new approach to corneal inflammatory events and microbial keratitis, and new instrumentation and techniques for anterior eye examination.

 

    • Find information quickly with the updated „Complications Quick-Find Index“ at the beginning of the book – both a valuable aid to formulating a rapid diagnosis and treatment plan, and a useful study tool for examinations.

 

    • Consult the most comprehensive and widely-used grading system available, as well as 350 new references that reflect an evidence-based approach, and dozens of superb new illustrations that help you instantly recognize clinical signs.

 

  • Access the complete contents online at www.expertconsult.com, as well as a downloadable image gallery, redesigned grading morphs, and upgraded self-help grading tutor programs that help you assess condition severity.