CKS

Vzdělávání

V současné době jsou v České republice optometristé vzděláváni na těchto univerzitách: 

 

1. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Katedra optometrie a ortoptiky:             Sekretariát:

Kamenice 753/5, 625 00 Brno                   KOO, Pekařská 53, 602 00 Brno

www.med.muni.czwww.is.muni.cz           Dagmar Niklová, Tel: 543 182 844, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Studium probíhá na Lékařské fakultě, Masarykovy university v Brně. Absolventi bakalářského oboru získávají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometrista v souladu se zákonem (č. 96/2004 Sb.). Součástí navazujícího magisterského studia je aprobace pedagogická, která umožňuje vyučovat odborné předměty zdravotních věd, optiky a optometrie na středních a vysokých školách.

Bakalářské obory (prezenční forma):

-   Optika a optometrie - tříleté prezenční studium

-   Ortoptika - tříleté prezenční studium

Magisterské obory:

-  Optometrie - dvouleté prezenční studium

-  Optometrie - v anglickém jazyce, dvouleté kombinované studium

 

2. Univerzita Palackého v Olomouci

Třída Svobody 26, Olomouc 771 46

Tel: 585 222 451, http://optics­.upol.cz/opto­metrie/

Vzdělávání ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví je zajištěno spoluprací Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty a Zdravotnické fakulty. Absolventi bakalářského oboru získávají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometrista v souladu se zákonem (č. 96/2004 Sb.).  Optometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci je zařazena do pilotního projektu tzv. Evropského diplomu v optometrii, který umožňuje pracovní prostupnost optometristů v rámci Evropy (více informací http://www.ecoo.info/).

Bakalářský obor:

-  Optometrie - tříleté prezenční studium

Magisterský obor:

-  Optometrie - dvouleté prezenční studium

 

3. České vysoké učení technické v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství

Nám. Sítná 3105

272 01 Kladno 2

 Tel.: (+420) 312 608 223, (+420) 224 358 419

Fax: (+420) 312 608 204

www.fbmi.cvut.cz

Vzdělávání v programu Biomedicínská a klinická technika je garantováno Fakultou biomedicínckého inženýrství ČVUT a výuka probíhá ve spolupráci s 2.Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a dalšími fakultami ČVUT. Absolventi bakalářského oboru získávají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometrista v souladu se zákonem (č. 96/2004 Sb.). 

Bakalářský obor:

-  Optika a optometrie - tříleté prezenční studium

Informační leták ke studiu