CKS

Kontaktologické listy 2017

Kontaktologické listy 2/2017

Kontaktologické listy 1/2017

Upozornění na tiskovou chybu v Kontaktologických listech č. 1/2017
Jménem redakce bychom se rádi omluvili za tiskovou chybu, k níž došlo při grafickém
zpracování. Na straně číslo 17 je uveden zavádějící graf - v legendě jsou prohozeny barvy
popisků.
Děkujeme za pochopení.
Správný graf