CKS

Kontaktologické listy 2017

Kontaktologické listy 1/2017

Upozornění na tiskovou chybu v Kontaktologických listech č. 1/2017

Jménem redakce bychom se rádi omluvili za tiskovou chybu, k níž došlo při grafickém

zpracování. Na straně číslo 17 je uveden zavádějící graf - v legendě jsou prohozeny barvy

popisků.

Děkujeme za pochopení.

Správný graf