Firemní

THE VISION CARE INSTITUT

Kurzy, které se v THE VISION CARE INSTITUTE® v Praze konají, jsou sestavovány tak, aby Vám umožnily systematické a kontinuální vzdělávání.


Rostoucí požadavky na konkrétní témata, a zejména jejich úzká provázanost s praxí jsou hnacím motorem rozšiřující se nabídky kurzů i udržování jejich vysoké odborné kvality. Abychom se ještě více přiblížili požadavkům očních specialistů ohledně jejich profesního vzdělávání, sestavili jsme jednotlivé kurzy do bloků – studijních programů, které na sebe logicky navazují a jsou odstupňovány s ohledem na různou odbornou úroveň očních specialistů.

Jednotlivé bloky tak systematicky rozvíjejí odborné znalosti a dovednosti účastníků. Tak neváhejte a přidejte se ke svým kolegům v cestě za vzděláním!

kurzy brozura Q1-2

 

4. Kongres mladých optiků a optometristů 17. – 18. 2. 2018