Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Valná hromada ČKS

Vážení členové,

věnujte nám prosím chvíli svého času. V posledních několika letech se ČKS potýká s velkým odlivem členů. Většina byla vyloučena z důvodu nehrazení členských poplatků několik let v řadě. Zároveň se setkáváme také se značným nezájmem o akce ČKS a valné hromady. Svou roli samozřejmě sehrála i epidemie Covid-19.

Aktuální situace je taková, že vzhledem ke klesajícím příjmům již nelze dále udržet sekretariát společnosti, který je vyjma hostingu a technologické správy webových stránek jediným výdajem ČKS. Právní poradu, vedení účetnictví, obsahovou správu webu, prostory na schůzi rady a valné hromady apod. máme díky členům rady a ČKS zdarma. Rada všechny činnosti vykonává ve svém volném čase a na své náklady.

Je tedy otázkou, co dělat dál v situaci, kdy o společnost není zájem, a navíc docházejí finanční prostředky. Připravili jsme pro vás online dotazník, po jehož vyhodnocení rada ČKS podnikne další kroky, které budou předloženy valné hromadě ČKS ke schválení. Prosím vyplňte jej nejpozději do 2. 9. 2022.

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

Současná situace je neudržitelná, a proto se nabízí hned několik možností řešení. První možností je významné navýšení členských příspěvků, druhou sloučení se SČOO, třetí ukončení činnosti ČKS.

Na veletrhu OPTA 2022 předběžně oslovila prezidentka ČKS zástupce SČOO, zda by uvítali sloučení odborných společností. Odpověď ze strany zástupců SČOO byla kladná, byť by byla potřebná změna stanov SČOO, která by umožnila členství lékařům.

V případě pokračování společnosti je nutné také zvážit, zda jste ochotni se podílet na činnosti společnosti. Většina členů rady ČKS již nehodlá do rady ve volbách 2023 znovu kandidovat.

Valná hromada se bude konat v úterý 11. 10. 2022 od 19:00 v Centru zrakových vad v Praze v Motole. (V úvalu 84, Praha 5 Motol, Samostatný pavilon č. 16 – nízká budova, v jihovýchodní části areálu FNM). Prosíme Vás o co největší účast, aby byla valná hromada usnášení schopná. Pokud nemůžete dorazit, udělte prosím alespoň některému z členů plnou moc.

O výsledcích dotazníkového šetření vás budeme informovat.

 

Rada ČKS

 

VALNÁ HROMADA ČKS

11. 10. 2022 OD 19:00

V Centru zrakových vad

V úvalu 84, Praha 5 Motol,

Samostatný pavilon č. 16 – nízká budova, v jihovýchodní části areálu FNM

Vzor plné moci

Dotazník online