Členské příspěvky

Upozorňujeme členy ČKS, že výše příspěvků pro rok 2019 zůstává ve výši 500 Kč. Členské příspěvky můžete platit převodem na účet společnosti číslo 162173369/0800. Prosíme pro správné přiřazení platby uvádějte jako variabilní symbol své rodné číslo a do poznámky své jméno a příjmení. Bez rodného čísla nelze přiřadit platbu k žádnému jménu.

Vážení členové ČKS, upozorňujeme, že neplacení členských příspěvků je podle stanov považováno za neplnění členských povinností a je důvodem k vyloučení ze společnosti. Každý člen, který nezaplatí 2 po sobě jdoucí roky, bude na tuto skutečnost předem upozorněn a pokud i nadále nezjedná nápravu, bude jeho členství zrušeno.

Zkontrolujte si, prosím, zaplacení členských příspěvků za rok 2018. Dlužné příspěvky můžete poukázat společně s příspěvky na rok 2019. Děkujeme všem členům, kteří již příspěvky zaplatili. Zároveň prosíme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v databázi sekretariátu.

V případě, že nejste členem společnosti a rádi byste se jím stali, níže naleznete přihlášku v PDF nebo se přihlašte online

prihlaska-do-cks
[accordion_father type=“collapsible“][accordion_son title=“Registrace ČKS“ clr=“#23a38f“]

Souhlas se zpracování osobních údajů dle pravidel GDPR. Souhlasím se zasíláním informačních newslettrů o činnosti ČKS, vzdělávacích akcích a novinkách v oboru. Osobní informace nebudou sdíleny se třetí stranou.

[/accordion_son][/accordion_father]