Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Členské příspěvky pro rok 2022

Upozorňujeme členy ČKS, že výše příspěvků pro rok 2022 zůstává ve výši 500 Kč.

Členské příspěvky můžete platit převodem na účet společnosti číslo 162173369/0800. Prosíme pro správné přiřazení platby uvádějte jako variabilní symbol své datum narození a do poznámky své jméno a příjmení. Bez data narození nelze přiřadit platbu k žádnému jménu.

Vážení členové ČKS, upozorňujeme, že neplacení členských příspěvků je podle stanov považováno za neplnění členských povinností a je důvodem k vyloučení ze společnosti. Každý člen, který nezaplatí 2 po sobě jdoucí roky, bude na tuto skutečnost předem upozorněn a pokud i nadále nezjedná nápravu, bude jeho členství zrušeno.

Zkontrolujte si, prosím, zaplacení členských příspěvků za rok 2021. Dlužné příspěvky můžete poukázat společně s příspěvky na rok 2022. Děkujeme všem členům, kteří již příspěvky zaplatili. Zároveň prosíme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v databázi sekretariátu.